İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Tasavvufi Düşüncede Allah-Varlık İlişkisi

Tasavvufi, Düşüncede, Allah,Varlık, İlişkisiTasavvufi Düşüncede Allah-Varlık İlişkisi

Tasavvufi düşüncede varlık konusu önemli bir yer tutar. İslam’ın tevhit inancı, tasavvufi düşüncede, “Allah-varlık” anlayışını doğurmuş ve bu anlayışın hayatın her safhasında hissedilmesini sağlamıştır. Tasavvufi düşüncede “Allah-varlık” ilişkisi, “Allah; Yaradan, varlık; yaratılan” şeklinde izah edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de Allah-varlık “Yaradan-yaratılan” konusuna vurgu yapılmıştır. Bu ilişkide;

1-  Allah, tüm varlığın yaratıcısı ve sahibidir.

2-  Allah, tüm varlıkları bir düzen ve ölçü içinde yaratmıştır.

3- Tüm varlıklar Allah’ı teşbih ederler

4-  Tüm varlıklar, Allah’ın varlığına, birliğine ve gücüne birer delildir. 

Kur’an’daki Allah-varlık ilişkisinden hareket eden tasavvufi düşünce, önce insanı kendi varlığı hakkında bilinçlendirmeyi,  bunun sonucunda da insanın Allah’ı daha yakından tanımasını amaç edinmiştir.

 

Tasavvufi düşünceye göre, her varlık Allah’ın cemal (güzellik) sıfatının bir tecellisidir. Bu nedenle varlılar kendileri için değil Allah’ın üzerlerindeki cemal sıfatının tecellisinden dolayı sevilmelidir. Bu nedenle  asıl sevilmesi gereken varlık, bütün güzellikleri yaratan cemal sahibi Yüce Allah’tır. Tasavvufi düşünceyle yoğrulmuş bir mutasavvıf, kâinata ve her varlığa bu gözle bakar. Bu durum tasavvufi düşüncedeki “Yaradan-yaratılan” düşüncesinin bir tezahürüdür.

 


 

Sponsorlu Bağlantılar

Copyright © 2014
ilimrehberi.com. Her hakkı mahfuzdur.