İlim Rehberi

İlim & Bilgi Rehberiniz

Hanefilik Mezhebi

Hanefilik MezhebiHanefilik Mezhebi

Hanefilik, İmam Ebû Hanife olarak bilinen Numan bin Sabit’in görüşleri etrafında oluşmuş bir mezheptir. Ebu Hanife, sahabelerin devrine yetişmiş, onları görmüş birisidir. İslam dünyasının birçok yerinde sayısız öğrenci yetiştirmiştir. Bunlardan en önemlileri Ebu Yusuf ile Muhammed Eş-şeybani’dir. Mezhep, önce Irak’ta daha sonra Türkiye, Balkanlar, pakistan, Kafkasya, Irak, Suriye ve Kuzey Afrika’da benimsenmiş ve yayılmıştır.

Miladi 699 yılında Kufe’de doğan Ebu Hanife, küçük yaşlardan itibaren dinî ilimler alanında devrin ünlü bilginlerinden ders almıştır. Numan bin Sabit, ticaretle de meşgul olmasından dolayı fıkhın, özellikle ticaretle ilgili konularında günümüze de ışık tutan önemli görüşleri bulunmaktadır. Özellikle, fıkıh ilmindeki başarısı, çözümü zor sorunları kolayca sonuçlandırması nedeniyle kendisine İmam-ı Âzam (En Büyük İmam) denilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebi Hanefilik idi. Akıl ve mantık kurallarını bilimsel metotlar sonucunda kullanımı, dinî sorunların çözümünde esnek bir yol izlenmesi, mezhebin çok geniş coğrafyalara yayılmasına imkân tanımıştır. Ebu Hanife’nin dinî konulara hâkimliği, ticari yaşamın içinde oluşu ona, insanların problemlerini yakından tanıma imkânı sağlamıştır. Bu durum, içtihatlarının halk tarafından kolay kabul görmesini sağlamıştır. İçtihadı ve kıyas metodunu çok kullanan Hanefilik, çoğu zaman dinin genel ilkelerine başvurmuştur. Dinî sorunların çözümünde tümevarım (sorunlardan başlayarak kurallara gidiş) metodunu kullanan Ebu Hanife, Müslümanların birbirleriyle fikir alışverişine (şura) büyük önem vermiştir.


 

Sponsorlu Bağlantılar

Copyright © 2014
ilimrehberi.com. Her hakkı mahfuzdur.